بروزرسانی: 13-6-1398
آزمایشگاهها و کارگاههای علوم ورزشی

آزمایشگاه انسانی علوم ورزشی

دستگاه تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی (پرتابل و کالیبراسیون)

 دستگاه سانتریفیوژ

نوارگردان جوندگان (تردمیل حیوانی)

رک نگهداری قفس موش

دستگاه نوارگردان جهت اندازه گیری توانمندی های هوازی

رایانه تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی

دستگاه سنجش استقامت عضلانی شکم

دستگاه سنجش انحرافات جسمانی

نردبان تمرین مقاومتی حیوانات صحرایی

دوچرخه کارسنج

دستگاه سنجش چابکی

دستگاه نیروسنج عضلات پا

دستگاه لاکتومتر

کالیپر(اندازه­گیری چربی زیرپوستی)

دستگاه سنجش عکس العمل

دستگاه سنجش ترکیب بدنی

مولاژ

 

 

 

 

 

بازدید امروز: 3


ارتباط با دانشکده علوم انسانی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید