بروزرسانی: 24-3-1402
دروس جغرافیا

-

ردیف

 

۱

برنامه ترمي کارشناسی رشته آب و هواشناسی

۲

برنامه ترمی کارشناسی رشته برنامه ریزی روستایی

۳

برنامه ترمي کارشناسی رشته برنامه ریزی شهری

۴

برنامه ترمي کارشناسی رشته ژئومورفولوژی

امور آموزشی دانشجویان کارشناسی
برنامه درسی PDF دوره
سر فصل رشته های قدیم کارشناسی (ورودی های قبل از مهر 88) 
سرفصل  جغرافياي طبيعي-گرایش اقلیم شناسی 
سرفصل  جغرافياي شهری 
سرفصل  جغرافياي روستایی 
سرفصل  ژئومورفولوژی 
سر فصل رشته های جدید کارشناسی (ورودی های بعد از مهر 88) 
سرفصل  جغرافیای طبیعی گرایش کارتوگرافی 
سرفصل  آب و هواشناسی 
سرفصل  ژئومورفولوژی 
سرفصل  جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
سرفصل  جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 

 

امور آموزشی دانشجویان کارشناسی

  - نمونه فرم پروژه (کارشناسی )

- آئين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته (PDF )

- آئين نامه آموزشي دوره هاي نيمه حضوري دوره هاي كارداني و كارشناسي (PDF )

- آيين نامه آموزشي آيين نامه آموزشي مصوب 14/2/76 شوراي عالي برنامه ريزي - فراغت از تحصيل (PDF )

امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد

 سر فصل دروس برنامه درسی PDF دوره کارشناسی ارشد 
سر فصل  ژئومورفولوژ
سرفصل  آب و هوا شناسی 
سرفصل برنامه ریزی گردشگری
سرفصل  جغرافيا و برنامه ریزی شهری 
سرفصل  جغرافيا و برنامه ریزی روستایی 
سرفصل  برنامه ریزی توریسم 
سرفصل  آب و هواشناسی کاربردی 
سرفصل  آب و هواشناسی سینوپتیک 

 

-مراحل پيشرفت دوره آموزشي و پژوهشي دانشجويان كارشناسي ارشد بسیار مهم

- راهنماي پژوهشي دانشجويان کارشناسی ارشد در حوزه تحصيلات تكميلي (PDF)

- قوانين و آئين نامه هاي مربوط به واحد فارغ التحصيلان (PDF)

- فرم پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد (DOC) -آيين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته (PDF)

- تعهد نامه اصالت اثر (DOC)

- فرمت پایان نامه (PDF)

- فرم آمادگی برای دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

- گزارش سه ماهه اجرای پایان نامه کارشناسی ارشد

- فرم برای تکثیر و صحافی پایان نامه

 
 
 
امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری
 
سر فصل دروس برنامه درسی PDF دوره دکتری
سرفصل  آب و هوا شناسی 
سرفصل برنامه ریزی شهری

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-