خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 31
    بازديد ديروز: 65
    بازديد کل: 440031
بروزرسانی: 6-8-1400
مدیریت گروه روانشناسی

مديريت گروه فعلي
نام و نام خانوادگی
024-33054107 -33054181
تلفن
mdkazemi@znu.ac.ir
ایمیل
(98)2432283201
فکس
   

مديران گروه قبلي

تلفن
ایمیل
نام و نام خانوادگی
02433054449 دکتر ذکراله مروتی
02433054114 telahi@znu.ac.ir دکتر طاهره الهی
02433054119 javadsalehi@znu.ac.ir دکتر جواد صالحی
02433054107
mdkazemi@znu.ac.ir
02433054114
telahi@znu.ac.ir
02433054119
javadsalehi@znu.ac.ir
دکتر جواد صالحی

بازدید امروز: 2