خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 59
    بازديد ديروز: 106
    بازديد کل: 299089
بروزرسانی: 17-11-1397
درباره گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی به عنوان اولين گروه دانشگاه زنجان در سال 1354 به همراه گروه دامپروری در قالب مدرسه آموزش عالي كشاورزي تأسيس گرديد. اين گروه با هدف آموزش دانشجوياني كه بتوانند به عنوان كارشناس در مناطق مختلف توليد گياهان زراعي، و نيز مدرس و محقق در دانشگاهها و مراكز تحقيقات كشاورزي فعاليت كنند، تشكيل گرديد. این گروه در طی نزدیک به چهار دهه از فعالیت های علمی خود در ابعاد کارکردی و بسیاری از جنبه های علمی- پژوهشی در علوم زراعی ایران نقشی سازنده و پیشرو به عهده داشته است. در سال 1381 با اخذ مجوز و پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي در دو رشته كارشناسي‌ارشد بيوتكنولوژي كشاورزي و اصلاح نباتات و در سال 1386 در رشته کارشناسی ارشد زراعت، در بعد تحصيلات تكميلي نیز توسعه يافت. در حال حاضر این گروه در مقطع کارشناسی ارشد در 3 رشته بیوتکنولوژی کشاورزی، اصلاح نباتات و زراعت و در مقطع دکتری در رشته های بیوتکنولوژی کشاورزی، زراعت گرایش های فیزیولوژی گیاهان زراعی و اکولوژی گیاهان زراعی، اصلاح نباتات گرایش های ژنتیک بیومتری و ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک دانشجو می پذیرد. در برنامه توسعه ای گروه ایجاد دوره های تحصیلات تکمیلی برای رشته های شناسایی و مبارزه با علف های هرز، علوم و تکنولوژی بذر، مکانیزاسیون کشاورزی و تولید و فرآوری گیاهان دارویی در دستور کار قرار دارد. این گروه هم اکنون در مهرماه 1394 دارای 13 عضو هیأت علمی، 96 دانشجوی مقطع کارشناسی، 63 دانشجوی کارشناسی ارشد و50 دانشجوی دکتری می باشد. نگرش اصلی گروه برای برنامه 10 ساله تولیدات زراعی متکی بر مبانی بوم سازگار تولید و جنبه های زیست محیطی مربوطه و افزایش مطالعات مربوط به تنش های غیر زیستی به خصوص سرما، خشکی و شوری بوده. لذا در صدد است نوعی تجمیع و آموزش بین رشته ای با گروه های مختلف دانشگاه بوجود آورد. و جنبه هایی از تولیدات زراعی که متکی به حفظ منابع پایه، افزایش کارایی مصرف نهاده ها و حفاظت از محیط زیست می باشد آموزش داده شود و تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی محوریت فعالیت های آموزشی و پژوهشی این گروه قرار داده خواهد شد.

 

جمع

تعداد دانشجو

گرایش

رشته

مقطع

96

47

زراعت

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

کارشناسی

49

اصلاح نباتات

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

کارشناسی

63

16

-

بیوتکنولوژی کشاورزی

کارشناسی ارشد

9

-

اصلاح نباتات

کارشناسی ارشد

38

-

زراعت

کارشناسی ارشد

50

15

فیزیولوژی گیاهان زراعی

زراعت

دکتری

3

اکولوژی گیاهان زراعی

زراعت

دکتری

9

ژنتیک بیومتری

اصلاح نباتات

دکتری

11

ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

اصلاح نباتات

دکتری

12

-

بیوتکنولوژی کشاورزی

دکتری

209

   

جمع

بازدید امروز: 3