بروزرسانی: 23-11-1401
درباره گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی به عنوان اولین گروه دانشگاه زنجان در سال 1354 با عنوان گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات و با هدف آموزش دانشجویانی که بتوانند به عنوان کار شناس در مناطق مستعد تولید گیاهان زراعی و با اقلیم های مختلف در رابطه با تولید و اصلاح گیاهان زراعی و همچنین به عنوان مدرس و محقق در دانشگاهها و مراکز تحقیقات کشاورزی فعالیت کنند، تأسیس گردید. این گروه در طی فراتر از چهار دهه از فعالیت های علمی خود در ابعاد کاربردی و بسیاری از جنبه های علمی- پژوهشی در علوم زراعی ایران نقشی سازنده و پیشرو بر عهده داشته است.

در حال حاضر این گروه در مقطع کارشناسی ارشد در 5 رشته، شامل رشته های ژنتیک و به نژادی گیاهی، بیوتکنولوژی کشاورزی و آگروتکنولوژی (گرایشهای فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی گیاهان زراعی و علوم شناسایی و مبارزه با علفهای هرز)  و در مقطع دکتری در 4 رشته شامل رشته های بیوتکنولوژی کشاورزی، ژنتیک و به نژادی گیاهی و آگروتکنولوژی (گرایشهای فیزیولوژی گیاهان زراعی و اکولوژی گیاهان زراعی) دانشجو می پذیرد.

این گروه هم اکنون دارای 13 عضو هیأت علمی تمام وقت میباشد که با تمرکز بر درک مفاهیم ژنتیکی، مولکولی، فیزیولوژیک و اکولوژیک که زیربنای اکوسیستمهای زراعی محسوب میشوند، سعی دارد با توسعه رهیافت های علمی با حفظ پایداری زیست بوم در تامین امنیت غذایی کشور سهمی داشته باشد. موضوعاتی نظیر بررسی واکنش گیاهان زراعی و دارویی به عوامل اقلیمی و تنشهای غیر زیستی به خصوص سرما، خشکی و شوری، اصلاح گیاهان زراعی و دارویی، تغییر اقلیم و گرمایش جهانی و مدیریت تلفیقی علف های هرز در سیستم های زراعی محوریت فعالیت های آموزشی و پژوهشی این گروه را تشکیل میدهد. گرایشهای مقاطع ارشد و دکتری گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه زنجان در جدول زیر ارائه شده است.

 

جمع

تعداد دانشجو

گرایش

رشته

مقطع

91

91

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

کارشناسی

51

13

فیزیولوژی گیاهان زراعی

آگروتکنولوژی

کارشناسی ارشد

10

اکولوژی گیاهان زراعی

8

علوم علف های هرز

13

بیوتكنولوژی گیاهی

7

ژنتیک و به نژادی گیاهی

22

22

بیوتکنولوژی کشاورزی

دکتری

14

14

ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

22

13

فیزیولوژی گیاهان زراعی

آگروتکنولوژی

9

اکولوژی گیاهان زراعی

6

2

ژنتیک بیومتری

اصلاح نباتات

1

ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

3

اصلاح نباتات

15

3

فیزیولوژی گیاهان زراعی

زراعت

2

اکولوژی گیاهان زراعی

10

زراعت

221

 جمع

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-