بروزرسانی: 31-3-1399
مزرعه زراعی و باغ

مزرعه دانشگاه زنجان دارای 130 هکتار زمین زراعی آبی بوده که همگی مجهز به سیستم آبیاری تحت‌فشار می‌باشد. از این مقدار 12 هکتار دارای سیستم آبیاری سنترپیوت، 5/65 هکتار سیستم آبیاری کلاسیک ثابت و 45 هکتار نیز مجهز به تجهیزات آبیاری قطره‌ای نواری (تیپ) بوده که به صورت روی زمینی اجرا شده و قابل جمع‌آوری و انتقال به انبار می‌باشد.

هم چنین 8 هکتار از اراضی مزرعه به صورت باغ مثمر (سیب) می‌باشد که با سیستم آبیاری قطره‌ای آبیاری می‌شود.

 

بازدید امروز: 5


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-