بروزرسانی: 2-5-1401
درباره گروه صنایع غذایی

نگهداری و فراوری محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی و دامی و نهایتا عرضه با کیفیت و ایمن این فراورده­ها، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. لذا تربیت کارشناسان و متخصصانی که با تکیه بر معلومات و اندوخته های علمی خود بتوانند ادارۀ واحدهای صنایع غذائی را به عهده گرفته، در برنامه ریزی و ایجاد واحدهای تولیدی صنایع غذائی در مناطق کشاورزی- صنعتی کمک نموده و در امور آموزشی و تحقیقاتی این رشته همکاری نمایند یا به عنوان مسئول فنی، مسئول آزمایشگاه و مدیر تولید کارخانه های تولید مواد غذائی نسبت به کنترل کیفیت فرآورده های غذائی و مدیریت واحد انجام وظیفه نمایند ضروری است .
در این راستا گروه علوم و صنایع غذائی دانشگاه زنجان در سال 1387 با داشتن مجوز کارشناسی ناپیوسته، تاسیس گردید و در سال 1388 گروه توانست مجوز کارشناسی پیوسته را نیز اخذ نماید. در سال 1392 این گروه موفق به اخذ مجوز کارشناسی ارشد در گرایش تکنولوژی مواد غذایی گردید و اولین ورودی کارشناسی ارشد را در نیمسال اول 93-1392به صورت تکمیل ظرفیت پذیرش نمود.
در حال حاضر مديريت گروه بر عهده آقاي دكتر گنجلو مي باشد .


برنامه هاي آينده:
پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در سایر گرایش ها
پذیرش دانشجوی دکتری

 
 

مقطع کارشناسی علوم و صنایع غذایی

مقطع کارشناسی ارشد در دو گرایش صنایع غذایی و فناوری مواد غذایی

 

تعداد دانشجوی فعال

 

تعداد دانشجوی فعال

 

82

 

30

بازدید امروز: 7


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-