بروزرسانی: 20-6-1401
ارتباط با گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی

 

ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
تلفن
23 22 3305 24 98+
نمابر
23 22 3305 24 98+
ایمیل
hgholizadeh@znu.ac.ir
آدرس

ایران-زنجان-دانشگاه زنجان- ساختمان شماره 2 دانشکده کشاورزی - گروه  ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی-کدپستی 45195-313

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-