بروزرسانی: 20-6-1401
درباره گروه علوم و مهندسی آب

معرفی فعالیت های گروه مهندسی آب

گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان در سال 1384 بر اساس اهداف آموزشی و پژوهشی زیر تشکیل و شروع به کار نمود:

اهداف آموزشی :
تربيت کارشناسان خبره و کارآمد در زمينه های :

اهداف پژوهشی:

خوشه های رشته علوم و مهندسی آب

رشته علوم و مهندسی آب در برنامه ریزی جدید آموزشی وزارت علوم در 13 خوشه تخصصی به شرح زیر تفکیک شده است:
1) خوشه آبیاری و زهکشی
2) خوشه سازه‌­های آبی
3) خوشه منابع آب
4) خوشه هواشناسی کشاورزی
5) خوشه آب و فناوری اطلاعات (مشترک با رشته کارشناسی فناوری اطلاعات از گروه فنی و مهندسی)
6) خوشه آب و مهندسی سیستم (مشترک با رشته مهندسی صنایع از گروه فنی و
7) خوشه آب و محیط­ زیست (مشترک با رشته محیط­ زیست از گروه منابع
طبیعی و مهندسی عمران از گروه فنی و مهندسی)

8) خوشه آب و کشاورزی (مشترک با ترکیبی از رشته­‌های مختلف از گروه کشاورزی)
9) خوشه آب و توسعه (مشترک با رشته جغرافیا از گروه علوم انسانی)
10) خوشه آب و اقتصاد (مشترک با رشته اقتصاد از گروه علوم انسانی)
11) خوشه آب و حکمرانی (مشترک با رشته علوم اجتماعی از گروه علوم انسانی) 
12) خوشه آب و حقوق (مشترک با رشته حقوق از گروه علوم انسانی)
13) خوشه مهندسی آثار و سازه­‌های تاریخی آب (پیشنهاد شده از سوی موسسه گنجینه ملی آب ایران)

 

گرایش های رشته علوم و مهندسی آب در دوره کارشناسی ارشد و دکتری

رشته علوم و مهندسی آب  در دوره تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری در سه گرایش تخصصی به شرح زیر تفکیک شده است:

1)  آبیاری و زهکشی

2سازه‌­های آبی

3منابع آب

در حال حاضر گروه مهندسی آب در دو گرایش آبیاری و زهکشی و سازه های آبی و در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

زمینه‌های فعالیت فارغ التحصیلان رشته علوم و مهندسی آب

 
 

بازدید امروز: 2


ارتباط با دانشکده کشاورزی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-