بروزرسانی: 19-8-1394
آزمايشگاه های گروه زراعت و اصلاح نباتات

آزمايشگاه فيزيولوژي گياهان زراعي و تكنولوژي بذر: 

     در اين آزمايشگاه واحدهاي عملي و تخصصي دروس زراعت غلات، گياهان صنعتي، ديمكاري، سيتولوژي، فيزيولوژي گياهي، فيزيولوژي گياهان زراعي، كنترل و گواهي بذر و تنش هاي محيطي آموزش داده مي شود. آشنا کردن دانشجویان با بذور مختلف گياهان زراعي، عوامل رشد و نمو گياهان زراعي، تكنولوژي بذر، تأثير تنش خشكي و شوري بر گياهان زراعي، آناليزهاي رشد گياهان زراعي و همچنین امكانات و تجهيزات پژوهشي نیز جزء فعالیتهای این آزمایشگاه مي‌باشد.  

   اين آزمايشگاه به دانشجويان تحصيلات تكميلي در اجراي پايان نامه ها و همچنين اساتید و محققان در اجراي طرحهاي پژوهشي سرویس‌دهی می‌نماید. روابط تحقیقاتی خوبی بین اين آزمايشگاه با گروههاي ديگر آموزشي دانشكده و ساير دانشكده‌ها و حتی مراكز تحقيقاتي خارج از دانشگاه وجود دارد.

      از مهمترين تجهيزات پژوهشي و آموزشي اين آزمايشگاه مي توان به دستگاههاي ايرگا(فتوسنتزمتر)، فلورسانس كلروفيل، پرومتر، فيلم فتومتر، آناليز بذر، نور سنج، كلروفيل سنج، دستگاه محفظه فشاري، هكتوليتر، آون، انكوباتور، ميكروسكوپ، بينوكولار، تي دي آر اشاره كرد.

 

 

آزمايشگاه ژنتيك و اصلاح نباتات:

در اين آزمايشگاه واحدهاي عملي دروس ژنتيك، اصول اصلاح نباتات، اصول اصلاح نباتات باغي و اصلاح نباتات خصوصی آموزش داده مي‌شود. آشنايي با قوانين ژنتيك و استفاده عملي از اين قوانين، طرز استخراج DNA، بررسي قوانين مندل با كمك مگس سركه و مشاهده كروموزوم هاي گياهان مختلف از ديگر برنامه هاي اين آزمايشگاه مي باشد.

      اين آزمايشگاه به دانشجويان تحصيلات تكميلي در اجراي پايان نامه ها و همچنين اساتید و محققان در اجراي طرحهاي پژوهشي سرویس‌دهی می‌نماید. روابط تحقیقاتی خوبی بین اين آزمايشگاه با گروههاي ديگر آموزشي دانشكده و ساير دانشكده‌ها و حتی مراكز تحقيقاتي خارج از دانشگاه وجود دارد.

      از مهمترين تجهيزات پژوهشي و آموزشي اين آزمايشگاه مي توان به يخچال فريزر ايستاده شش درب 20- درجه سانتیگراد جهت نگهداري مواد ژنتيكي، يخچال ايستاده شش درب جهت نگهداري بذور گياهان، انكوباتور يخچالدار، هود لامينار، دستگاه اسكنر مجهز به كامپيوتر براي اندازه گيري سطوح برگ، ساقه و ريشه گياهان، ميكروسكوپ استاد دانشجو، ميكروسكوپ دوچشمي اليمپوس، بينوكولر، آون ديجيتالي فن دار، آون معمولي، ترازوي چهار صفر و دو صفر اشاره كرد.

 

آزمايشگاه ژنتيك مولكولي و بيوتكنولوژي:

آزمايشگاه  بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي از سال 1383 به عنوان يك آزمايشگاه آموزشي- تحقيقاتي در گروه زراعت واصلاح نباتات شروع به كار كرده است. اين آزمايشگاه عمدتاٌ براي اجراي طرح هاي تحقيقاتي و پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در زمينه ژنتيك مولكولي، بيوتكنولوژي و سيتوژنتيك تجهيز و راه اندازي شده است. روابط تحقیقاتی خوبی بین اين آزمايشگاه با گروههاي ديگر آموزشي دانشكده و ساير دانشكده‌ها و حتی مراكز تحقيقاتي خارج از دانشگاه وجود دارد.

      بررسي تنوع ژنتيكي گیاهان با استفاده از ماركرهاي DNA، بهینه سازي شرايط كشت بافت براي گیاهان، مطالعه سيتوژنتيكي و تهيه كاريوتايپ گياهان مختلف از جمله برنامه هاي تحقيقاتي اين آزمايشگاه مي باشند.

      از تجهيزات مهم و تخصصي اين آزمايشگاه مي توان به دستگاه ترموسايكلر، سانتريفيوژ يخچال دار، دستگاه الكترو فورز افقي و عمودي، دستگاه DNA Sonication،  Translominatorو هود لامينار اشاره كرد.

 

 

 

آزمايشگاه گیاه‌شناسی:

واحدهای عملی دروس گیاه‌شناسی 1 (مورفولوژی) و 2 (سیستماتیک) و علفهای هرز در این آزمایشگاه اجرا می‌شود. این آزمایشگاه دارای میکروسکوپ، بینوکولر و امکانات لازم برای شناسایی و طبقه‌بندی نمونه‌های گیاهی می باشد.

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-