بروزرسانی: 26-3-1399
مزرعه تحقیقاتی

مزرعه تحقیقاتی به مساحت 8 هکتار و در بخش شرقی دانشگاه واقع گردیده و کل مساحت با فنس محصور شده است. کل مزرعه جهت توزیع آب تحت فشار لوله‌گذاری شده و زمین به قطعات 35*35 متر تقسیم و در گوشه هر قطعه رایزر خروجی نصب گردیده است. در حال حاضر اکثر طرح‌های تحقیقاتی با روش آبیاری قطره‌ای نواری (تیپ) آبیاری می‌شود که از مزایای آن علاوه بر توزیع یکنواخت آب و تغذیه بهینه گیاه، صرفه‌جوئی در مصرف آب می‌باشد که باعث دقت عمل در اجرای طرح‌های تحقیقاتی گردیده است.

مدیر مزرعه تحقیقاتی

آقای دکتر فرهنگ رضوی (دکتری فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه)

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-