خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

  بازديد امروز: 25
  بازديد ديروز: 33
  بازديد کل: 381706
بروزرسانی: 16-5-1402
آزمایشگاه های گروه علوم و مهندسی آب


رشته هاي سرويس گيرنده از آزمايشگاه:

 • آبياري، ترويج، خاكشناسي، زراعت، باغباني، گياهپزشكي

آزمايشگاههای گروه مهندسی آب:

 • آبياري عمومي                  کد    991
 • هیدرولیک و نقشه برداری     کد   992
 • سایت انفورماتیک               کد   993  
 • سایت هواشناسی             کد 994

 

اهم زمينه‌هاي فعاليت:

 • آموزش نظري و عملي دانشجويان رشته هاي متعدد موجود دانشكده
 • ارائه خدمات مشاوره و نظارت طرحهاي آبياري مزرعه آموزشي دانشگاه
 • ارائه خدمات مشاوره به استانداري، جهاد كشاورزي، منابع طبيعي
 • انجام طرحهاي تحقيقاتي مصوب دانشگاه و سازمان مديريت و برنامه ريزي

 

فعاليتهاي تحقيقاتي و آموزشي:

 • اجراي طرح تحقيقاتي «بررسي فني و اقتصادي توليد علوفه با روش آبكشت»
 • طراحي، ساخت و كاليبره كردن دستگاه لايسيمتر هيدروليكي
 • بررسي هاي متغير آبياري قطره اي در مزرعه دانشگاه زنجان
 • ارزيابي راندمان پمپهاي آب شهرستان زنجان
 • بررسي تأثير سطح رطوبت خاك بر عملكرد سيب زميني
 • بررسي تأثير نوري و قليائيت آب آبياري بر عملكرد دو رقم جو

مسئول آزمايشگاهها:

نام و نام خانوادگي
درجه علمي
هادی انصاری
کارشناس

بازدید امروز: 2