بروزرسانی: 16-5-1402
آزمایشگاه های گروه علوم و مهندسی آب


رشته هاي سرويس گيرنده از آزمايشگاه:

آزمايشگاههای گروه مهندسی آب:

 

اهم زمينه‌هاي فعاليت:

 

فعاليتهاي تحقيقاتي و آموزشي:

مسئول آزمايشگاهها:

نام و نام خانوادگي
درجه علمي
هادی انصاری
کارشناس

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-