بروزرسانی: 27-8-1399
مدیریت گروه علوم دامی

 

مدیریت گروه : دکتر محمدباقر زندی باغچه مریم

تلفن: 02433052241
فكس 02433052204
ايميل animalscience@znu.ac.ir

مديران گروه قبلي

دوره مدیریت نام و نام خانوادگی
99-97 دکتر بهنام رستمی
92-97

دکتر حمیدرضا میرزایی الموتی

90-92 دکترحمیدرضا طاهری
86-88

 دکتر احمد حسن آبادی

78-86 دکتر مرادپاشا اسکندری نسب
76-78 دکتر محمد عراقی
75-76 دکتر مصطفی معماریان
71-75 دکتر جلالی

 

 

 

بازدید امروز: 4


ارتباط با دانشکده کشاورزی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-