بروزرسانی: 6-7-1394
ارتباط با گروه گیاهپزشکی

  

 

گروه گیاه پزشکی
تلفن
 024-33052433
نمابر
02432283202
ایمیل
plantprotection@znu.ac.ir
آدرس

زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه پزشکی، کد پستی: 38791-45371

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-