بروزرسانی: 25-1-1403
مدیریت گروه گیاهپزشکی

مدیریت گروه: دکتر اورنگ کاوسی

تلفن:

 024-33052433

024-33052465
فكس 02432283202
ايميل akavousi [at] znu.ac.ir

مديران گروه قبلي

ایمیل دوره مدیریت نام و نام خانوادگی
Koolivand [at] znu.ac.ir 1400-1402 دکتر داود کولیوند
l.dolatti [at] znu.ac.ir 98-1400 دکتر لطفعلی دولتی
rhemati @ znu.ac.ir 95-98 دکتر رقیه همتی
  93-95 دکترعلی اسکندری
   akavousi@znu.ac.ir 91-93 دکتر اورنگ کاوسی
  87-91 دکتر لطفعلی دولتی
  85-87 دکترعلیرضا معرفت
  83-85 دکترمرتضی موحدی فاضل
  81-83 دکتربهرام فریدی
  79-81 دکترعلیرضا معرفت
  76-79 دکتربهرام فریدی

 

 

 

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-