بروزرسانی: 20-1-1402
مدیریت گروه علوم و مهندسی آب

مدیریت گروه دکتر حسن اوجاقلو

تلفن:
02433052388
 
فكس 02433053202
ايميل ojaghlou @ znu.ac.ir

مديران گروه قبلي

ایمیل دوره مدیریت نام و نام خانوادگی
panahi40 @ yahoo.com
  دکتر مهدی پناهی
m.karbasi @ znu.ac.ir   دکتر مسعود کرباسی
ha_hasaniha @ znu.ac.ir
  دکتر حسین علی حسنی ها

 azimshirdeli @ yahoo.com 

  دکترعظيم شيردلي

 

 

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-