بروزرسانی: 12-7-1394
آزمایشگاه های گروه خاکشناسی

گروه خاکشناسی دارای چهار آزمایشگاه آموزشی شامل آزمایشگاه شیمی-حاصلخیزی خاک، فیزیک-حفاظت خاک، پیدایش و رده­بندی خاک و بیولوژی خاک است. علاوه بر آزمایشگاه­های مذکور دو آزمایشگاه تحقیقاتی در بخش شیمی- حاصلخیزی خاک و فیزیک-حفاظت خاک برای سهولت انجام کارهای پژوهشی برای پایان­نامه­های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری نیز ایجاد شده است. دستگاه XRD نیز برای انجام تحقیقات کانی‌شناسی در محل پژوهشکده کشاورزی دانشگاه مستقر شده است که دانشجویان گروه خاکشناسی برای تحقیقات کانی‌شناسی می­توانند از آن بهره­مند گردند

1- آزمایشگاه شیمی و حاصلخیزی خاک

2- آزمایشگاه فیزیک و حفاظت خاک

3- آزمایشگاه رده‌بندی خاک

4- آزمایشگاه بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
 

 

  آزمايشگاه‌های گروه خاکشناسی علاوه بر امکانات معمول آزمايشگاهی دارای امکانات زير نيز می‌باشد:

XRDدستگاه

 

 

دستگاه کجلدال

 

 

pH متر  

 

 EC متر

.

دستگاه

 Rota vapor

.

دستگاه

CHNS-O Analyzer

.برای اندازه‌گيری مقدار کربن، هيدروژن، نيتروژن، گوگرد و اکسيژندر نمونه‌های

آلی و خاک

Sp

دستگاه

Atomic Absorption

برای اندازه‌گيری مقدار عناصر (24 عنصر) در نمونه‌های آلی ومعدنی

دستگاه

Flame photometer

 

برای اندازه‌گيری سديم، پتاسيم، ليتيم، کلسيم و باريم

 

دستگاه

Freeze Dryer

 

دستگاه

Rotavapor

 

دستگاه‌

Incubator

 
دستگاه Spectrophotometer برای اندازه‌گيری فسفر در نمونه‌های آلی و معدنی

دستگاه

Autoclave

برای استريل کردن وسايل و مواد مورد نياز برای آزمايش‌هایبيولوژيک

دستگاه

Wet Sieving

برای اندازه‌گيری پايداری خاکدانه‌ها
ميکروسکوپ پلاريزان برای مطالعه ميکرومورفولوژی خاک

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-