بروزرسانی: 3-5-1403
سرفصل دروس

 

سرفصل دروس ( به تفکیک مقطع تحصیلی ، گروه و رشته )

كارشناسی

كارشناسی ارشد

دكتری

 

آگروتکنولوژی

 

 

 

 

بیوتکنولوژی کشاورزی
 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 

بیوتكنولوژی كشاورزی

 
ژنتیک و به نژادی گیاهی ژنتیک و به نژادی گیاهی
  اگروتکنولوژی

علوم دامی ( گرایش دام )

ژنتیک و اصلاح دام

تغذیه دام ( تغذیه طیور )

سرفصل جدید

مدیریت دامپروری

علوم دامی ( گرایش طیور )

تغذیه دام

تغذیه دام ( تغذیه نشخوار کنندگان )

سرفصل جدید

فیزیولوژی دام

ترویج و آموزش كشاورزی

ترویج و آموزش كشاورزی

ترویج و آموزش كشاورزی

توسعه روستایی

توسعه کشاورزی

علوم باغبانی

   
 
 
سرفصل جدید کلیه گرایشهای ارشد سرفصل جدید
   
   
   

گیاهپزشكی-قدیم

برای ورودی های قبل 96

بیماری شناسی گیاهی

بیماری شناسی گیاهی

بیماری شناسی گیاهی جدید

گیاهپزشكی-جدید

برای ورودی های بعد از مهر 96

حشره‌شناسی کشاورزی

سرفصل دکتری بیماری شناسی جدید

حشره‌شناسی کشاورزی جدید

 

علوم خاك

پیدایش، رده‌بندی و ارزیابی خاك

پیدایش، رده‌بندی و ارزیابی خاك

فیزیك و حفاظت خاك

فیزیك و حفاظت خاك

شیمی و حاصلخیزی خاك

شیمی و حاصلخیزی خاك

علوم و مهندسی آب

آبیاری و زهكشی

-

سازه های آبی

صنایع غذایی

-

-

بازدید امروز: 7


ارتباط با دانشکده کشاورزی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید