بروزرسانی: 4-4-1401
آزمایشگاه مرکزی پژوهشی گروه گیاه پزشکی (Central Research Laboratory)

 

در این آزمایشگاه پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری و اجرای واحدهای عملی دروس تخصصی مرتبط با باکتری شناسی، ویروس شناسی، عوامل بیماریزای باکتریایی و ویروسی گیاهان و حشره شناسی مولکولی انجام می‌شود.

کارشناس آزمایشگاه:

خانم مهندس فاطمه سرافراز نیکو

بازدید امروز: 2


ارتباط با دانشکده کشاورزی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-