بروزرسانی: 8-3-1402
مدیریت گروه علوم باغبانی

مدیریت گروه دکتر محسن ثانی خانی

تلفن:  02433054558
   
ايميل sani [at] znu.ac.ir

مديران پیشین گروه

ایمیل دوره مدیریت نام و نام خانوادگی
z.ghahremani [at] znu.ac.ir 1400-1402 دکتر زهرا قهرمانی
arghavani [at] znu.ac.ir 95-1400 دکتر مسعود ارغوانی
kheiry [at] znu.ac.ir 95-98 دکتر عزیزالله خیری
asoleimani [at] znu.ac.ir 91-93 دکتر علی سلیمانی
mortazavi [at] znu.ac.ir 88-91 دکتر سید نجم الدین مرتضوی
rabiei [at] znu.ac.ir 82-88 دکتر ولی ربیعی
mortazavi [at] znu.ac.ir 80-82 دکتر سید نجم الدین مرتضوی
Jaf_Mohammadi [at] znu.ac.ir 73-80 دکتر جعفر محمدی

 

 

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-