بروزرسانی: 4-6-1394
شماره دروس

شماره دروس ( به تفکیک مقطع تحصیلی ، گروه و رشته )

كارشناسی

كارشناسی ارشد

دكتری

زراعت و اصلاح نباتات ( زراعت )

زراعت

اصلاح نباتات (ژنتیك بیومتری)

زراعت و اصلاح نباتات ( اصلاح نباتات )

اصلاح نباتات

بیوتكنولوژی كشاورزی

علوم دامی ( گرایش دام )

ژنتیک و اصلاح دام

تغذیه دام ( تغذیه طیور )

مدیریت دامپروری

علوم دامی ( گرایش طیور )

تغذیه دام

تغذیه دام ( تغذیه نشخوار کنندگان )

فیزیولوژی دام

ترویج و آموزش كشاورزی

ترویج و آموزش كشاورزی

-

توسعه روستایی

علوم باغبانی

میوه‌كاری

-

سبزیكاری

گیاهان زینتی

گیاهان دارویی، ادویه‌ای و نوشابه‏ای

گیاهپزشكی

بیماری شناسی گیاهی

بیماری شناسی گیاهی

حشره‌شناسی کشاورزی

علوم خاك

پیدایش، رده‌بندی و ارزیابی خاك

پیدایش، رده‌بندی و ارزیابی خاك

فیزیك و حفاظت خاك

فیزیك و حفاظت خاك

شیمی و حاصلخیزی خاك

شیمی و حاصلخیزی خاك

آب

آبیاری و زهكشی

-

صنایع غذایی

-

-

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-