بروزرسانی: 20-2-1401
معرفی

مزرعه آموزشی-پژوهشی دانشکده کشاورزی از بدو تأسیس دانشگاه زنجان (1353) راه‌اندازی شد. این مجموعه شامل 200 هکتار زمین کشاورزی شامل 100 هکتار اراضی زراعی آبی، 8 هکتار باغ مثمر، 8 هکتار مزرعه تحقیقاتی، 7 هکتار مزرعه آموزشی و در مابقی اراضی مجموعه دامپروری (گاوداری، گوسفندداری، پرورش اسب و مرغداری) و کارگاه ماشین‌های کشاورزی می‌باشد که در جهت انجام امور آموزشی دانشکده کشاورزی و پژوهشی مقاطع تحصیلات تکمیلی ارائه خدمات می‌دهد.

مشخصات مسئولین مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی

دکتر داود زحمتکش

رئیس مزرعه

 

 

دکتر داود علیاری

مسئول واحدهای دامپروری

(دکترای تغذیه نشخوارکنندگان)

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-