بروزرسانی: 12-5-1401
مدیریت گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

مدیریت گروه :دکترمجید پوریوسف

تلفن: 02433054517
فكس 02433054554
ايميل pouryousef [at] znu.ac.ir 

مديران گروه قبلي

ایمیل دوره مدیریت نام و نام خانوادگی
yousefi.alireza [at] znu.ac.ir 99-1400 دکتر علی رضا یوسفی
shekari [at] znu.ac.ir 99-90 دکترفرید شکاری
andalibi [at] znu.ac.ir 90-95 دکتر بابک عندلیبی
azimi [at] znu.ac.ir 89-90 دکتر محمد رضا عظیمی
Saba [at] znu.ac.ir     87-89

دکتر جلال صبا

- 85-87 دکتر فرهاد جباری
- 80-85 دکترمیر عمادالدین بزرگزاده
bmalekiz [at] znu.ac.ir 75-80

دکتر بهرام ملکی

- 72-75

 مهندس دوست محمدی

 

 

 

بازدید امروز: 3


ارتباط با دانشکده کشاورزی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید