بروزرسانی: 4-4-1401
قارچ شناسی - Mycology Lab

در این آزمایشگاه بخش عملی دروس مرتبط با قارچ شناسی گیاهی در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری انجام می شود. همچنین پایاننامه و پروژه­های مختلف کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با قارچ شناسی در زمنیه های مختلف در حال انجام است.

کارشناس آزمایشگاه:

خانم مهندس فاطمه سرافراز نیکو

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-