بروزرسانی: 22-3-1398
آزمایشگاه های گروه علوم باغبانی

گروه علوم باغبانی دارای سه آزمایشگاه و یک گلخانه تحقیقاتی است. ضمن اینکه دانشجویان این رشته می توانند برای انجام فعالیتهای پژوهشی خود از گلخانه جدید دانشکده کشاورزی  نیز که مدرن ترین گلخانه تحقیقاتی کشور می باشد استفاده نمایند.

 

بازدید امروز: 6


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-