بروزرسانی: 4-4-1401
آزمایشگاه باکتری شناسی - Bacteriology Lab

در این آزمایشگاه بخش عملی دروس مرتبط با باکتری شناسی و پروکاریوت­های بیماری زای گیاهی در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری انجام می شود. همچنین پایاننامه و پروژه­های مختلف کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با باکتری شناسی در زمنیه های مختلف در حال انجام است.

.

کارشناس آزمایشگاه:

خانم مهندس فاطمه سرافراز نیکو

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-