خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 11
    بازديد ديروز: 135
    بازديد کل: 375259
بروزرسانی: 6-8-1402
مدیران گروه

 

مدیر گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
:تلفن

+98 24 3305 4517

+98 24 3305 4554
 pouryousef [at] znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه علوم باغبانی
+98 24 3305 4558 :تلفن
 sani [at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه گیاهپزشکی
+98 24 3305 4053 :تلفن
 Koolivand [at] znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه علوم و مهندسی خاک
+98 24 3305 2717 :تلفن
 babaakbari[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه علوم دامی
+98 24 3305 2241 :تلفن
 mbzandi [at] znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
+98 24 3305 3340 :تلفن
 badsar[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه علوم و مهندسی آب
+98 24 3305 2388 :تلفن
ojaghlou[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه صنایع غذایی
+98 24 3305 2383 :تلفن
 aganjloo[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

بازدید امروز: 4