بروزرسانی: 18-5-1394
معرفي پژوهش

با توجه به گستردگی دامنه فعالیت های پژوهشی، ضرورت هدایت و حمایت پژوهشگران و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت های علمی و پژوهشی، وجود تشکیلاتی به نام «معاونت پژوهشی» در هر دانشکده اهمیت زیادی دارد.

اهداف:

تمرکز پژوهش دانشکده در حوزه های پیشتاز
سوق پژوهش به سوی نیازهای منطقه ای و ملّی
تقویت و ارتقاء کیفیت تحقیقات در زمینه های مختلف کشاورزی
تمدید و گسترش روابط تحقیقاتی موجود و ترویج روابط جدید با مراکز علمی داخلی و خارجی

خدمات ارائه شده و اهم وظایف در حوزه معاونت پژوهشی دانشکده:

امور مربوط به تصویب طرحهای داخلی در دانشکده و ارجاع آن به معاونت پژوهشی دانشگاه
امور مربوط به شرکت اعضای هیأت علمی در مجامع علمی داخل و خارج کشور و فرصت های مطالعاتی
امور مربوط به ترفیع و ارتقاء اعضای هیأت علمی در دانشکده
معرفی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به مراکز خارج از دانشگاه جهت تکمیل پایان نامه یا رساله
معرفی دانشجویان کارشناسی جهت کارآموزی به مراکز مختلف
پیگیری مصوبات مرتبط با دانشکده در شورای پژوهشی دانشگاه
بررسی مدارک و انتخاب پژوهشگران برتر در سطح دانشکده
پیگیری مراحل چاپ کتب تألیفی و تدوینی به وسیله اعضای هیأت علمی دانشکده
نظارت بر امور مربوط به کتابخانه و مرکز رایانه دانشکده

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با دانشکده کشاورزی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-