خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 13
    بازديد ديروز: 52
    بازديد کل: 315470
بروزرسانی: 21-8-1401
برنامه ترمی

 

برنامه ترمی ( به تفکیک مقطع تحصیلی ، گروه و رشته )

 

كارشناسی

كارشناسی ارشد

دكتری

 

آگروتکنولوژی

آگروتکنولوژی

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 ژنتیک و به نژادی 

بیوتکنولوژی

بیوتكنولوژی گیاهی

ژنتیک و به نژادی گیاهی

علوم دامی ( گرایش دام )- ورودی های مهر 96 و بعد از آن

ژنتیک و اصلاح دام

تغذیه دام ( تغذیه طیور )

علوم دامی ( گرایش دام )

پرورش زنبور عسل

اصلاح دام

علوم دامی ( گرایش طیور )

تغذیه دام

تغذیه دام ( تغذیه نشخوار کنندگان )

فیزیولوژی دام

علوم دامی ( گرایش طیور )ورودی های مهر 96 و بعد از آن تغذیه طیور

ترویج (گرایش باغبانی)

ترویج 

ترویج کشاورزی

ترویج (گرایش زراعت)

ترویج (گرایش غذایی)

آموزش آموزش کشاورزی
زیست بوم

ترویج (گرایش گیاهپزشکی)

کارآفرینی توسعه کشاورزی

علوم باغبانی

گیاهان زینتی

فیزیولوژي و فناوري پس از برداشت محصولات باغبانی

سبزی ها

درختان میوه‌

گیاهان دارویی

تولید محصولات گلخانه ای

 

بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی

گیاهپزشكی-ورودی 93

بیماری شناسی گیاهی

قارچ شناسی و بیماری گیاهی

بیماری شناسی گیاهی -جدید

گیاهپزشكی-ورودی های 94 , 95

حشره‌شناسی کشاورزی

نماتولوژي گیاهی
گیاهپزشكی -ورودی های مهر 96 و بعد از آن پروکاریوتهاي بیماریزاي گیاهی

حشره‌شناسی کشاورزی-جدید

ویروس شناسی و بیماریهاي ویروسی گیاهی

علوم خاك

پیدایش، رده‌بندی و ارزیابی خاك

فیزیک و حفاظت خاك

فیزیك و حفاظت خاك

پیدایش و رده بندی خاک

شیمی و حاصلخیزی خاك

شیمی و حاصلخیزي خاک
بیولوژي خاك

علوم و مهندسی آب

آبیاری و زهكشی

-

 

سازه های آبی
 

صنایع غذایی -ورودی های مهر 96 و بعد از آن

صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی

صنایع غذایی –فناوری مواد غذایی

-

 

بازدید امروز: 4