خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 10-9-1397
آدرس سامانه مجله زیست فناوری

 

آدرس دبيرخانه مجله زنجان – بلوار دانشگاه - دانشگاه زنجان- پژوهشكده فناوريهاي نوين زيستي   تلفن: 33054254-024

پست الکترونیکی مجله

 

آدرس سامانه

 

   jmpbznu@yahoo.com

 

(سامانه نشر مجلات علمي كشور:http://jmpb.znu.ac.ir/ ) لطفا تنها از طريق اين سامانه نسبت به ارسال مقالات به مجله اقدام فرمايند.

بازدید امروز: 2