بروزرسانی: 24-11-1397
اهداف گروه زیست فناوری

اهداف گروه زیست فناوری

تکنیک های جدید زیست ملکولی و بیوتکنولوژی به عنوان نویدی برای بهبود و تولید محصولات زیستی امروزه به خدمت جمعیت در حال رشد بشر در جهان در آمده است. گروه بیوتکنولوژی به منظور بهره گیری از این شاخه از علم برای بهبود تولید محصولات مختلف تاسیس گردیده است. تحقیقات این گروه پژوهشی مخصوصا در دو آزمایشگاه ژنومیکس و پروتومیکس در زمینه­های مختلف از موارد مرتبط با گیاهان تا مسایل جانوری شامل تکنولوژی مبتنی بر پروتئین،  DNA ، RNA ، بیوشیمی و بیوانفورماتیک می باشد. در طی پروژه­های مختلف که از طریق دانشگاه و خارج از دانشگاه حمایت شده اند، دستاوردهای خوبی در زمینه های علوم دامی و سلول های گیاهی و جانوری بدست آمده است. هدف اصلی ما در آینده پیگیری برنامه های تحقیقات زیستی در سطوح بالاتر در سطح استانی و ملی می باشد

بازدید امروز: 3