خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 4-3-1398
مسئول آزمایشگاه XRD

دکتر رضا رسولی
پست الکترونیکی
r_rasuli@znu.ac.ir      
 
تلفن
  (+98) 24 33 05 2522
فکس
02433054254

بازدید امروز: 3