خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 19-2-1395
لیست تجهیزات آزمایشگاه کشت بافت

 • ترازوی انالیتکال METTLER
 • اتوکلاو ایستاده 36 لیتری ZIRBUS
 • PH  متر Ginway
 • دستگاه آب مقطرگیری دوبار تقطیر   GFLمدل 2108 آلمان
 • گلخانه­ی تحقیقاتی و سازگاری
 • اتاق کشت مجهز به دستگاه هود لامینار کلاس1  TELESTAR  
 • ست­های سمپلر مدل اپندورف
 • دستگاه اتوکلاو  vx-65  Systec ، آلمان
 • ترازوی حساس مدل TE 124 Sشرکت Sartorius Talent المان
 • اتاقک رشد گیاهی مدل E7، شرکت Conviron کانادا  با قابلیت کنترل دما، رطوبت، نور و غلظت دی­اکسید کربن
 • اتاقک رشد گیاهی مدلG30، شرکت Conviron کانادا  با قابلیت کنترل دما، رطوبت، نور و غلظت دی­اکسید کربن
 • اتاقک رشد گیاهی مدلS10H، شرکت Conviron کانادا  با قابلیت کنترل دما، رطوبت، نور و غلظت دی­اکسید کربن
 • قفسه نوری متحرک سه طبقه
 • سیستم کشت بیوراکتور متناوبی مدل  D 345 ایران
 • اتاقک مخصوص ریشه­زایی گیاهان مدل A.S.1 ایران
 • دستگاه بهم­زن مغناطیسی مدل
 • انواع ظروف کشت

بازدید امروز: 2