خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 19-2-1395
لیست تجهیزات آزمایشگاه اکولوژی

تجهیزات آزمایشگاه

  • اتاقک رشد
  • دستگاه اسانس گیری
  • دستگاه بویایی سنجی
  • دستگاه استرئومیکروسکوپ

بازدید امروز: 2