بروزرسانی: 19-2-1395
معرفی آزمایشگاه اکولوژی

آزمایشگاه اکولوژی و کنترل بیولوژیک بند پایان

 

 

تاریخچه

آزمایشگاه اکولوژی و کنترل بیولوژیک بند پایان در سال 1387 با حمایت مالی بنیاد ملی نخبگان ایران و  موافقت هیات رییسه وقت دانشگاه زنجان در محل پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی توسط دکتر حمید رضا صراف معیری استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی تجهیز و راه اندازی شد که در سال 1389 با حضور ریاست محترم  دانشگاه رسما فعالیت خود را آغاز نمود.

بازدید امروز: 2