خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 20-10-1396
مسئول آزمایشگاه ژنومیکس


 

دکتر عباس بهاری
پست الکترونیکی
bahari@znu.ac.ir
تلفن
  (+98) 24 33 05 4253
فکس
02433054254

بازدید امروز: 3