خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 71-140 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  حوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهذکرالهمروتی2299
 آزمایشگاه فیزیک خاکفرزانهحسینی2304
 اداره امور عمومی وپشتیبانی / مسئول خدماتاصغرشامی2305
 اداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / رئیس اداره دریافت و پرداختمریمنورسینا2306
 سالن رعد2307
 اداره رسیدگی به اسناد / رئیس اداره رسیدگی به اسنادمریمیوسفی2308
 اداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (4)امیرتاران2308
 اداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (5)میناحیدری2308
 مدیریت مالی / مسئول دفتر و دبیرخانه مالینسرینبیات2309
 سامانه های معاونت دانشجویی / مرکز مشاوره دانشجویی- سامانه سجاد- کارنامه سلامت روانپریوششهبازی2311
  مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی / مدیر مرکز مشاورهپریوششهبازی2311
  مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی / کارشناس مرکز مشاورهروژینامحمدی2311
 بایگانی / بایگانی آموزشجمالاحمدی2312
 کارشناس امور بازنشستگی کارکنان و هیأت علمیرضاخدائی2314
 کارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمی سیروسمسرور2316
 دفتر ریاست / کارشناس دفتر ریاستسیده لیلاموسوی2318
 نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیتعلیصدرا2319
 حراست دانشکده / نگهباني ساختمان برق2320
 انتظامات / انتظامات دانشکده مهندسی2320
 اداره ساختمان، تاسیسات، تعمیر و نگهداری / مسئول نگهداری تأسیسات مکانیکیبهروزقدیمی2321
 اداره ساختمان، تاسیسات، تعمیر و نگهداری / خدمات فنی طرح های عمرانیعلیمحمدی2321
 مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسنادحسینعظیمی2323
 کارشناس مسوولمحمدی2324
 اداره کارگزینی / رئیس اداره کارگزینیعلیاسکندری2325
 کارشناس امور فرهنگیسیدمحسنموسوی2327
 مدیرگروه خاکشناسی2330
 دفتر ریاست / مسئول دفتر ریاست دانشگاهحسناسلامی2331
 معاونت اداری مالی / مسئول دفتر معاونتروح الهمحمدی2332
 اداره ساختمان، تاسیسات، تعمیر و نگهداری / مسئول برق و مخابراتعلی اکبربیات2333
 معاونت پژوهشی / مسئول دفتر معاونتاعظمقزلباش2334
 معاونت پژوهشی / معاون پژوهشیامیدرحمانی2334
 جمال داودی  2334
 معاونت آموزشی / مسئول دفتر معاونتجوادمحمودی2335
 معاونت آموزشی / معاون آموزشعباسرسولی2335
 مدیر آموزشعلیآقامحمدی2335
 امور اداری دانشکده / مسئول تداركات و امور عموميلیلاداورپناه2343
 آزمایشگاه شیمی 4لیلا داورپناه2343
 مدیر اجراییصمدبهنام2344
 آزمایشگاه اصول تغذیهحسین سعیدمحمدی2345
 آزمایشگاه تشریح و فیزیولوژی دامحسین سعیدمحمدی2345
 حوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر ریاستجبارخدایی2348
 حوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهعلیشمس2348
 اداره امور عمومی وپشتیبانی / رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانیپرویزنظری2352
 حوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر ریاستسمیرامحمدی2355
 حوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهمیر سعیدسید دراجی2355
 معاونت دانشجویی / مسئول کارپردازیمحمد علیوفا2356
 حراست دانشکده / نگهباني ساختمان های دانشکده علوم2359
 انتظامات / انتظامات دانشکده علوم2359
 خدمات فنیسیده مهنازموسوی2361
 مدیریت امور پژوهشی / مجلات و همایش‌های علمی خارجیبهارکاشتری2363
 فروشگاه تعاونیرعنا محمدی2364
 مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانیعلیرضاعلیمحمدی2366
 مجتمع خواهران - فاطمیه 22367
 مدیریت حراست دانشگاه زنجان / مسئول دفتر حراستامیرمیرزایی2371
 مدیریت حراست دانشگاه زنجان / رئیس اداره حراستمنصورعلوی2371
 دفتر گروهصادقسعادتی2373
 اداره خدمات آموزشی / کارشناسفضل الهقاسمی2376
 پشتیبانی آنتی ویروس و vpnمحمدحاتمی2379
 امور اداری دانشکده / آبدارخانهباقری2381
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان اداریرضاخانی2382
 معاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیمصطفییارقلی2384
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش(معدن-شیمی-متالورژی)فریدوناسکندری2384
 دفتر گروهفریدوناسکندری2384
 دفتر تعاونی  2385
 آزمایشگاه میکروبیولوژیکاملیا سیامکی2387
 مدیرگروه علوم و مهندسی آب2388
 تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پایان نامه سهیلاشعبانی2391
 پشتیبانی وب سایتکبریشکوری نیا2392
 سامانه های مرکز انفورماتیک / سامانه اساتید (http://www.znu.ac.ir/members/adminmenu)کبریشکوری نیا2392
 سامانه های مرکز انفورماتیک / پورتال دانشگاه زنجانکبریشکوری نیا2392