خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن دانشکده علوم انسانی    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم انسانی - کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283201    
حوزه ریاست دانشکده            نمابر: 33052299    
ریاست دانشکده
مروتی - ذکراله       
2299
مدیر اداری و مالی
یارمحمدی - بهرام       
2239
مسئول دفتر و دبیرخانه دانشکده
نجاری - امیر       
2299
ذيحسابي دانشكده
نظری - زهرا       
2838
كارپردازي
صنعتی - عبدالرحمان        
2719
کارشناس تحصیلات تکمیلی
غفاری - زهرا        
4095
انتشارات
اول راهرو اصلی - انتشارات علوم انسانی       
4212
آبدارخانه
رحمتی - اصغر        
2830
امور عمومی علوم انسانی
عباسی - مجتبی       
2290
امور عمومی ساختمان علوم اجتماعی
سعادتی - مسعود        
4094
معاونت پژوهشي دانشکده            
معاون پژوهشی
افراشته اتاق 4450 - مجید       
4240
کارشناس پژوهش
بیات - مهین       
4195
سایت کارشناسی
رضایی - یوسف       
4123
سایت کارشناسی ارشد
قزلباش - مهین        
4125
مسئول كتابخانه
خدایاری - رزاق       
4189
بخش امانت کتابخانه
رستمی - ابوالفتح       
4188
بخش مرجع و نشریات کتابخانه
خدایاری(مرجع) - رزاق       
4118
معاونت آموزشي دانشکده            
معاون آموزشی
قره خانی - حسن       
2406
مسئول آموزش
صادقی - نعمت الله        
4191
کارشناس اقتصاد
قنبری - مجید       
4331
مدیر گروه مدیریت / حسابداری
جعفری - مصطفی       
4327
کارشناس گروه مدیریت / حسابداری
نظری - رویا       
4003
مدیر گروه حقوق
بیگدلی - سعید       
4292
مدیر گروه اقتصاد
مراد خانی - نرگس       
4302
مدیر گروه جغرافیا
جلالی - مسعود       
4201
کارشناس گروه جغرافیا
حسین زاده - اکبر        
4203
کارشناس کارگاههای گروه جغرافیا
حسین زاده - اکبر        
4111
کارشناس کارگاههای گروه جغرافیا
عباسی - قمر       
4295
مدیر گروه علوم ورزشی
نوروزی - حمید رضا       
4296
کارشناس گروه علوم ورزشی
جعفری - اکرم       
4105
مدیر گروه فلسفه
اترک - حسین       
4183
کارشناس گروه فلسفه
دوستی - زهرا       
4103
مدیر گروه زبان انگلیسی
جدیری - ایوب       
4236
کارشناس گروه زبان انگلیسی
حق گویی - سمیرا       
4104
مدیر گروه الهیات و تاریخ و تمدن ملل اسلامی
اشکواری - محمد جعفر       
4284
کارشناس گروه الهیات-تاریخ و تمدن ملل اسلامی
قزلباش - حسین       
4099
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
وجدانی - فریده       
4126
کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی
محمدی - منصور       
4106
مدیر گروه معارف اسلامی
رسولی - محمود        
4202
کارشناس گروه معارف اسلامی
مهریاری - حسن       
4180
مدیر گروه روانشناسی
کاظمی - محمود       
4107
کارشناس گروه روانشناسی
باقری - رویا        
4181
کارشناس مدیریت / حسابداری
عزیزی - عبدالرضا       
4713
کارشناس حقوق / جغرافیا
قاسمی - رقیه       
4329
حراست دانشکده            
اساتید گروه جغرافیا
   محسن احدنژاد روشتی4164
   منیژه احمدی4821
   غلام حسن جعفری4176
   مسعود جلالی4201
   محمد تقی حیدری4311
   رضا خوش رفتار
   کوهزاد رئیس پور4309
   حسین عساکره4117
   جمشید عینالی4109
   حسین فراهانی4192
   عبدالله فرجي4166
   مهدی فیض اله پور
   بهروز محمدی یگانه415
   سیدحسین میرموسوی2852
   عیسی پیری4299
   مهدی چراغی4159
   محسن کلانتری
اساتید گروه زبان و ادبیات فارسی
   جمیله اخیانی2372
   محرم اسلامی4157
   حسین بخشی4115
   مجتبی بشردوست
   حسین بوذری
   محمود در گاهی4124
   امیر مؤمنی هزاوه4182
   مهدی محبتی4154
   فریده وجدانی4240
   قربان ولیئی4106
   بهروز ژاله2291
اساتید گروه زبان و ادبیات انگلیسی
   سیدحسام الدین آل یاسین4162
   توحید تیموری-
   ایوب جدیری4236
   رباب خسروی4120
   فاطمه علی پناهی2372
   فریبا مبینی4187
   الهام محمدی4465
   الهام محمدی آچاچلوئی
   رسول مرادی جز4198
   مهدی نصیری2375
اساتید گروه روانشناسی
   لقمان ابراهیمی4478
   طاهره الهی4114
   محسن امیری4479
   غلام حسین انتصار فومنی
   جواد صالحی4119
   جابر علیزاده گورادل
   مسعود مرادی1111
   ذکراله مروتی4449
   اباذر چراغی4131
   محمود کاظمی4107
   مجید یوسفی افراشته4450
اساتید گروه مدیریت / حسابداری
   محمد ایمانی برندق4332
   مصطفی جعفری2821
   رسول حسینی4121
   تکتم سالاری
   داوود عباسی2335
   حسین عظیمی4171
   وحیده علی پور4153
   فاطمه قاسم زاده4468
   علی منصوری2290
   امید مهدیه4190
   حسن نظری4325
   رضا پیرایش4286
اساتید گروه علوم ورزشی
   احمد آزاد2141
   احمد رحمانی4169
   علی سیاح4314
   جبار سیف پناهی شعبانی4122
   احمد فلاحی4301
   آقاعلی قاسم نیان4152
   حسن قره خانی4312
   سعید قوامی2778
   حمید رضا نوروزی4296
   اکرم کریمی اصل4306
   علی گرزی4116
   لیلا یوزباشی4310
اساتید گروه معارف اسلامی
   ابوالقاسم اوجاقلو4231
   ناصرالدین اوجاقی4476
   محمود رسولی4202
   هادی سلیمانی ابهری4167
   محمد صدرا4239
   حمیدرضا صراف4487
   یوسف فتحی02433052299
اساتید گروه فلسفه
   حسین اترک4183
   محسن جاهد3305
   مرتضی حسین زاده
   فرزانه ذوالحسنی4448
   رهام شرف4178
   حسن فتح زاده4112
   سحر کاوندی4110
اساتید گروه الهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
   محمدجعفر اشکواری4284
   بهرام امانی چاکلی4318
   بهرام بهرامی4097
   مسعود بیات4161
   لیلا تقوی4108
   آیت الله زرمحمدی4510
   پرویز فتح ا... پور
   خسرو کمالی سروستانی4177
اساتید گروه حقوق
   داود اسلامی4305
   سعید بیگدلی4292
   مریم ثقفی1046
   حسن طغرانگار2299
   فاطمه محمدی مغانجوقی2299
اساتید گروه اقتصاد
   امیر جباری2644
   مصطفی دین محمدی2853
   نرگس مرادخانی4302