خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن دانشکده علوم انسانی    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم انسانی - کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283201    
حوزه ریاست دانشکده            نمابر: 33052299    
ریاست دانشکده
مروتی - ذکراله       
2299
مسئول دفتر و دبیرخانه دانشکده
نجاری - امیر       
2299
ذيحسابي دانشكده
نظری - زهرا       
2838
معاونت پژوهشي دانشکده            
معاون پژوهشی
یوسفی افراشته - مجید        
4240
کارشناس پژوهش
بیات - مهین       
hmn_research[at]znu.ac.ir
4195
کارشناس انفورماتیک علوم انسانی
رضایی - یوسف       
4123
کارشناس انفورماتیک دانشکده علوم انسانی
قزلباش - مهین        
4125
مسئول كتابخانه
خدایاری - رزاق       
4189
بخش امانت کتابخانه
رستمی - ابوالفتح       
4188
معاونت آموزشي دانشکده            
معاون آموزشی
قره خانی - حسن       
2406
مسئول آموزش
صادقی - نعمت الله        
4191
کارشناس آموزش
حق گوئی - سمیرا       
4594
کارشناس تحصیلات تکمیلی
غفاری - زهرا        
4095
کارشناس آموزس ساختمان علوم اجتماعی
قاسمی - رقیه       
4322
امور اداری دانشکده علوم انسانی            
مدیر امور اداری
یارمحمدی - بهرام       
2239
کار پر دازی - دانشکده علوم انسانی- مرکز رشد - معاونت آموزشی
صنعتی - عبدالرحمن       
2719
انتشارات
انتشارات / همکف - انتشارات /همکف       
4212
مسئول امور عمومی ساختمان علوم انسانی
عباسی - مجتبی       
2290
مسئول امور عمومی ساختمان علوم اجتماعی
سعادتی - مسعود        
4094
آبدارخانه ساختمان علوم انسانی
رحمتی - اصغر       
2830
آبدارخانه ساختمان علوم اجتماعی
احمدی - شهناز       
4323
دفتر نهاد استان زنجان - ساختمان علوم اجتماعی
صمدی - آقای       
4590
اقتصاد         
مدیر گروه اقتصاد
جباری - امیر       
4302
کارشناس اقتصاد
باقری - جعفر       
4329
جغرافیا         
مدیر گروه جغرافیا
جلالی - مسعود       
4201
کارشناس گروه جغرافیا
حسین زاده - اکبر        
4203
کارشناس کارگاههای گروه جغرافیا
حسین زاده - اکبر        
4111
کارشناس کارگاههای گروه جغرافیا
عباسی - قمر       
4295
تاریخ تمدن ملل اسلامی         
مدیر گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
اشکواری - محمد جعفر       
4284
کارشناس گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
قزلباش - حسین       
4099
روانشناسی         
مدیر گروه روانشناسی
چراغی - اباذر       
4131
کارشناس گروه روانشناسی
باقری - رویا        
4181
علوم ورزشی         
مدیر گروه علوم ورزشی
سیاح - علی       
4314
کارشناس گروه علوم ورزشی
جعفری - اکرم       
4105
حقوق         
مدیر گروه حقوق
بیگدلی - سعید       
4292
کارشناس حقوق
باقری - جعفر       
4329
مدیریت و حسابداری         
مدیر گروه مدیریت / حسابداری
منصوری - علی       
4327
کارشناس گروه مدیریت / حسابداری
نظری - رویا       
4003
کارشناس مدیریت / حسابداری
عزیزی - عبدالرضا       
4713
فلسفه         
مدیر گروه فلسفه
ذوالحسنی - فرزانه       
4448
کارشناس گروه فلسفه
دوستی - زهرا       
4103
زبان و ادبیات فارسی         
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
وجدانی - فریده       
4126
کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی
محمدی - منصور       
4106
معارف اسلامی         
مدیر گروه معارف اسلامی
رسولی - محمود        
4202
کارشناس گروه معارف اسلامی
مهریاری - حسن       
4180
زبان انگلیسی         
مدیر گروه زبان انگلیسی
محمدی - الهام       
4465
کارشناس گروه زبان انگلیسی
قنبری - مجید       
4104
دفتر نهاد استان زنجان - ساختمان علوم اجتماعی
خدایی - آقای       
4588
دفتر نهاد استان زنجان - ساختمان علوم اجتماعی
صمدی - آقای       
4589
اساتید گروه جغرافیا
   محسن احدنژاد روشتی4164
   منیژه احمدی4821
   غلام حسن جعفری4176
   مسعود جلالی4201
   محمد تقی حیدری4311
   رضا خوش رفتار
   کوهزاد رئیس پور4309
   حسین طهماسبی مقدم
   حسین عساکره4117
   جمشید عینالی4109
   حسین فراهانی4192
   عبدالله فرجي4166
   مهدی فیض اله پور
   بهروز محمدی یگانه415
   سیدحسین میرموسوی2852
   عیسی پیری4299
   مهدی چراغی4159
   محسن کلانتری
اساتید گروه زبان و ادبیات فارسی
   جمیله اخیانی2372
   محرم اسلامی4157
   حسین بخشی4115
   مجتبی بشردوست
   حسین بوذری
   محمود در گاهی4124
   امیر مؤمنی هزاوه4182
   مهدی محبتی4154
   فریده وجدانی4240
   قربان ولیئی4106
   بهروز ژاله2291
اساتید گروه زبان و ادبیات انگلیسی
   سیدحسام الدین آل یاسین4162
   توحید تیموری-
   ایوب جدیری4236
   رباب خسروی4120
   فاطمه علی پناهی2372
   فریبا مبینی4187
   الهام محمدی4465
   الهام محمدی آچاچلوئی4714
   رسول مرادی جز4198
   مهدی نصیری2375
اساتید گروه روانشناسی
   لقمان ابراهیمی4478
   طاهره الهی4114
   محسن امیری4479
   غلام حسین انتصار فومنی
   جواد صالحی4119
   جابر علیزاده گورادل
   مسعود مرادی1111
   ذکراله مروتی4449
   اباذر چراغی4131
   محمود کاظمی4107
   مجید یوسفی افراشته4450
اساتید گروه مدیریت / حسابداری
   محمد ایمانی برندق4332
   مصطفی جعفری2821
   رسول حسینی4121
   تکتم سالاری
   داوود عباسی4156
   حسین عظیمی4171
   وحیده علی پور4153
   فاطمه قاسم زاده4468
   علی منصوری2290
   امید مهدیه4190
   حسن نظری4315
   رضا پیرایش4286
اساتید گروه علوم ورزشی
   احمد آزاد2141
   احمد رحمانی4169
   علی سیاح4314
   جبار سیف پناهی شعبانی4122
   احمد فلاحی4301
   آقاعلی قاسم نیان4152
   حسن قره خانی4105
   سعید قوامی2778
   حمید رضا نوروزی4296
   اکرم کریمی اصل4306
   علی گرزی4116
   لیلا یوزباشی4310
اساتید گروه معارف اسلامی
   ابوالقاسم اوجاقلو4231
   ناصرالدین اوجاقی4476
   مریم رحمانی
   محمود رسولی4202
   هادی سلیمانی ابهری4167
   محمد صدرا4239
   حمیدرضا صراف4487
   یوسف فتحی4165
اساتید گروه فلسفه
   حسین اترک4183
   مرتضی حسین زاده4101
   فرزانه ذوالحسنی4448
   رهام شرف4178
   حسن فتح زاده4112
   سحر کاوندی4110
   مجید یاریان
اساتید گروه الهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
   محمدجعفر اشکواری4284
   بهرام امانی چاکلی4318
   بهرام بهرامی4097
   مسعود بیات4161
   لیلا تقوی4108
   آیت الله زرمحمدی4510
   پرویز فتح ا... پور
   خسرو کمالی سروستانی4177
اساتید گروه حقوق
   داود اسلامی4305
   سعید بیگدلی4292
   مریم ثقفی1046
   حسین حمدی4329
   حسن طغرانگار2299
   فاطمه محمدی مغانجوقی2299
اساتید گروه اقتصاد
   امیر جباری2644
   مصطفی دین محمدی2853
   نرگس مرادخانی4302