خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن دانشکده علوم    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم - کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283203    
حوزه ریاست دانشکده            
ریاست دانشکده
سید دراجی - میر سعید       
dorraji[at]znu.ac.ir
2355
مسئول دفتر ریاست
محمدی - سمیرا       
2355
رصدخانه
حسنی - محمود       
observatory[at]znu.ac.ir
4184
كارپردازي
خانمحمدی - مهدی       
2588
ذيحسابي دانشكده
نظری - زهرا       
nazari[at]znu.ac.ir
2838
اتاق بسیج
-        
2486
انتشارات
صفیلو - میثم        
2216
معاونت پژوهشي دانشکده            
معاون پژوهشی
زهدی - افشین        
afshin.zohdi[at]znu.ac.ir
4725
کارشناس پژوهش
پناهی - فاطمه        
R_Scn[at]znu.ac.ir
2633
کارشناس انفورماتیک دانشکده
اصانلو - سارا       
sara.osanlow[at]znu.ac.ir
2541
کارشناس انفورماتیک دانشکده
اصانلو - سارا       
sara.osanlow[at]znu.ac.ir
4011
مسئول كتابخانه
ذوالقدر - سعید       
2573
مسئول كتابخانه
سلطانی - اعظم        
2573
معاونت آموزشي دانشکده            
معاون آموزشی
شاطریان - مریم       
shaterian[at]znu.ac.ir
4735
مسئول آموزش
بهراملوئیان - سعیده       
2536
کارشناس آموزش گروه شیمی
علم بیگی - شراره       
2477
کارشناس آموزش گروه ریاضی
غیور نمین - سارا       
namin[at]znu.ac.ir
2585
کارشناس آموزش گروه های زمین شناسی و محیط زیست
مسکار - نسرین       
2517
کارشناس آموزش گروه فیزیک
موسوی - الهه        
2264
کارشناس آموزش گروه زیست شناسی
عباسی - مریم       
biology[at]znu.ac.ir
2543
کارشناس آموزش گروه آمار
کریمی - فاطمه       
stat[at]znu.ac.ir
2584
امور اداری دانشکده            
مدیر اداری
رستمی - حسین       
2516
مسئول تداركات و امور عمومي
داورپناه - لیلا       
2343
حراست دانشکده            
نگهباني ساختمان های دانشکده علوم
بیات - مجید        
2359
شیمی         
مدیر گروه شیمی
شایانی جم - حسن       
shayan[at]znu.ac.ir
4093
آموزش گروه شیمی
علم بیگی - شراره        
2477
کارشناس مسئول گروه شیمی
پری نژاد - معصومه        
2206
آزمایشگاه شیمی 1
صباحی - نگین       
sabahi[at]znu.ac.ir
2587
آزمایشگاه شیمی 2
پری نژاد - معصومه       
2206
آزمایشگاه شیمی 3
شه بخش - ناهید       
nshahbakhsh[at]znu.ac.ir
2215
آزمایشگاه شیمی 4
داورپناه - لیلا        
2343
آزمایشگاه شیمی 5
محمدی - سکینه       
s.mohammadi[at]znu.ac.ir
2586
آزمایشگاه شیمی NMR
فرزانه بناب - حسین        
nmr[at]znu.ac.ir
2578
زمین شناسی         
مدیر گروه زمین شناسی
حاج ابوالفتح - علی       
aliabolfath[at]znu.ac.ir
4010
آموزش گروه زمین شناسی
مسکار - نسرین        
2517
آزمایشگاه زمین شناسی
رستمی - حسین        
4078
زیست شناسی         
مدیر گروه زیست شناسی
محمدی کاشانی - قاسم       
kashani_gm[at]znu.ac.ir
2618
آموزش گروه زیست شناسی
عباسی - مریم        
Biology[at]znu.ac.ir
2543
آزمایشگاه گیاه شناسی
مغانلو - لیلا       
2616
آزمایشگاه جانورشناسی
آل یاسین - نفیسه        
sn.aliyasin[at]znu.ac.ir
2823
آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولی
طاهرباطنی - محمود        
mahmoudtb[at]znu.ac.ir
4592
آمار         
مدیر گروه آمار
محمدیان مصمم - علی       
a.m.mosammam[at]znu.ac.ir
4081
آموزش گروه آمار
کریمی - فاطمه        
stat[at]znu.ac.ir
2584
محیط زیست         
مدیر گروه علوم محیط زیست
رجایی - فاطمه        
Rajaei_Fatemeh[at]znu.ac.ir
4742
آموزش گروه علوم محیط زیست
مسکار - نسرین        
2517
فیزیک         
مدیر گروه فیزیک
نصیری - مجتبی       
mnasiri[at]znu.ac.ir
2638
آموزش گروه فیزیک
موسوی - الهه        
2264
کارشناس مسئول گروه فیزیک
حمزه لو پاک - حسین       
4481
آزمایشگاه فیزیک 1
حسنی - محمود       
m.hassani[at]znu.ac.ir
4184
آزمایشگاه فیزیک 2
حمزه لو پاک - حسین       
2535
آزمایشگاه فیزیک 3
-        
4481
رياضی و علوم کامپیوتر         
مدیر گروه ریاضی
مرصعی - علی       
morassaei[at]znu.ac.ir
4074
آموزش گروه ریاضی
غیور نمین - سارا       
namin[at]znu.ac.ir
2585
اساتید گروه فیزیک
   نازیلا اسعدی
   مهدی بازرگان2273
   سمیه بلباسی2358
   محسن بيگدلي2540
   علی بیات2539
   میروحید حسینی2571
   مجید حمزوی
   سیامک خادمی2538
   فرهاد خوئینی2648
   ندا داداشی----
   جمال داودی2353
   احمد درودی2518
   امیر حسین درونه2545
   مرضیه رحمت2544
   رضا رسولی2522
   امیرحسین سعید2542
   رضا شیرسوار2647
   محسن صرافی
   حسین صفری2523
   یوسفعلی عابدینی2526
   ابراهیم فولادوند2542
   سعید قنبری2520
   رامین محمدخانی2273
   محمد محمودی2521
   امیر معصومی2525
   محمد علی ملکی2524
   حمید نجاری4766
   علی نجفی2525
   مجتبی نصیری 2638
   سعداله نصیری قيداري2537
   مولاداد نیکبخت2524
   طیب کاکاوند2524
   محمد حسین یمانی2638
اساتید گروه شیمی
   ابراهیم احمدی2269
   حمید ارجمند فر2583
   نعمت الله ارشدی2577
   مهناز استکی بارده2586
   حامد بهرامی2454
   محبوبه بهروزی2477
   علی اصغر ترابی2190
   منیژه توضیحی
   مریم خوشکام
   ناصر دلالی2579
   سهراب رحمانی2589
   محمد حسین رسولی فرد2591
   محمدعلی رضوانی4744
   علی رمضانی2572
   فریبا سعادتی2530
   علی اکبر سودی2269
   میر سعید سید دراجی2584
   محمد شادمان2477
   مریم شاطریان4735
   حسن شایانی جم4093
   هاشم شهروس وند2584
   سید جمال طباطبائی2477
   عباس عزیزیان
   مختار علی نیا اصلی
   بهمن فرجمند
   معصومه قربانلو4084
   پروانه نخستین پناهی
   هدی نصیرا1111
   سیاوش نوروزی2590
   نادر نوشیران زاده2583
   مرتضی واحدپور2631
   رحمت اله پورعطا
   فریده پیری2580
   محمد علی کامیابی2617
   فرهاد کبیری اصفهانی2583
   محمد رضا یافتیان2581
اساتید گروه ریاضی و علوم کامپیوتر
   مسعود آرین نژاد2529
   پرویز احمدی4037
   مجید ادیب 4090
   محمدعلی اسم خانی4034
   مژگان امامی4036
   حبیب امیری4029
   سید مجید جعفریان امیری4031
   مهدی حسنی4035
   مجید حیدرپور4041
   هادی خطیب زاده4028
   محسن در بانی2354
   محمد تقي دستجردي4043
   امیر رضایی4045
   علی شکری4287
   محمدرضا قائمی2822
   علی مرصعی4074
   سعید مقصودی4047
   جعفر ملکی زنجانی
   فاطمه سادات موسوی4033
   فرض الله میرزا پور2528
   محسن نجفیان2527
   محمدباقر کاظمی4089
اساتید گروه زیست شناسی
   کیوان آقائی جوبنی 2618
   محدثه ابراهیمی قیری4728
   وجیهه اسکندری
   وهب جعفریان2531
   عمران حشمتی2531
   خسرو خلیفه4279
   مرضیه دهقان1111
   سیده اکرم شیردل2531
   زهره طغرانگار2355
   فروزان قاسمیان رودسری2642
   قاسم محمدی کاشانی2618
   محمد مرادی2534
   الهه وطن خواه2584
   مهناز وفادار2589
اساتید گروه زمین شناسی
   محمد ابراهیمی4009
   جواد ایزد یار4030
   علی حاجي ابوالفتح4010
   جواد ربانی4497
   افشین زهدی4563
   نصراله عباسی4005
   یوسف قدیمی2350
   میرعلی اصغر مختاری4079
   مجید میرزایی عطاآبادی024
   قاسم نباتیان4278
   حسين کوهستانی4039
اساتید گروه محیط زیست
   جابر اعظمی4486
   یونس خسروی4482
   فاطمه رجایی4742
   عباسعلی زمانی4046
   عبدالحسین پری زنگنه4006
اساتید گروه آمار
   علی آقا محمدی4042
   رباب افشاری4730
   هادی امامی
   مهری جوانیان4495
   امید خادم نوع4737
   عباس رسولی4032
   علی محمدیان مصمم4081