بروزرسانی: 19-4-1398
مصوبات هیأت ممیزه

عنوان لینک دانلود
شیوه نامه امتیاز دهی مقالات مصوب هیأت ممیزه  1-12-1397 دریافت فایل
شیوه نامه امتیاز علمی - اجرایی مصوب هیأت ممیزه 1-12-1397 دریافت فایل

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-