بروزرسانی: 26-10-1401
دانشکده علوم انسانی گروه زبان انگلیسی

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
مترجمی زبان انگلیسی
 
مترجمی زبان انگلیسی(بازنگری شده در سال 96) 13-23-03-01
مترجمی زبان انگلیسی 13-23-03-03
زبان و ادبیات انگلیسی 13-23-03-02
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
آموزش زبان انگليسي 13-23-04-10

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-