بروزرسانی: 6-8-1402
دانشکده گروه ریاضی

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
ریاضی ریاضیات وکاربردها(تمام گرایشها) 12-16-03-01
ریاضیات و کاربردها (1401 به بعد ) 12-16-03-03
علوم کامپیوتر(ورودی ماقبل 1402 ) 12-16-03-02
علوم کامپیوتر (ورودی 1402 به بعد) 12-16-03-03
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
ریاضی (سه گرایش ) 12-16-04-10
ریاضی کاربردی(در پنج گرایش ) از سال 95 12-16-04-13
رياضيات وكاربردها گرايش گراف و تركيبات 12-16-04-12
ریاضیات و کاربردها (ورودی 1402 به بعد) 12-16-04-13
رشته (مقطع دکترا) کد 
رياضي محض گرايش آناليز 12-16-05-30
رياضي محض گرايش جبر 12-16-05-31
رياضي كاربردي 12-16-05-32
رياضي محض گرايش هندسه 12-16-05-33

بازدید امروز: 4


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-