بروزرسانی: 26-10-1401
دانشکده علوم انسانی گروه علوم ورزشی

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
علوم ورزشی  علوم ورزشی(گرایش های زیستی و انسانی) 13-20-03-01
علوم ورزشی 95 به بعد 13-20-03-02
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي 13-20-04-10
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي 13-20-04-02
فيزيولوژي ورزشي در سه گرایش (اجرا از 1400) 13-20-04-01

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-