بروزرسانی: 6-8-1402
دانشکده مهندسی گروه کامپیوتر

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر نرم افزار 14-15-03-01
مهندسی کامپیوتر( ورودی ماقبل 1402) 14-15-03-02
مهندسی کامیپوتر ( ورودی 1402 به بعد ) 14-15-03-03
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
مهندسي كامپيوتر _نرم افزار 14-15-04-10
مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك 14-15-04-11
مهندسی کامپیوتر ( ورودی 1402 به بعد )  
رشته (مقطع دکترا) کد
مهندسی کامیپوتر (ورودی 1402 به بعد) 14-15-05-29
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي 14-15-05-30

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-