بروزرسانی: 19-2-1403
معاونین پیشین

معاونین آموزشی پیشین
دکتر امیر مومنی هزاوه
http://www.znu.ac.ir/members/momeni-amir
-
دکتر حبیب اله زلفخانی
 http://www.znu.ac.ir/members/zolfkhani-habib
-
دکتر محمدرضا عظیمی
 http://www.znu.ac.ir/members/azimi-mohammadreza
1394
دکتر سیامک خادمی
 http://www.znu.ac.ir/members/khademi-siamak
آبان 1393 تا 1394
دکتر داود عباسی
http://www.znu.ac.ir/members/abbasi-davod
06/12/1391 تا 06/08/1393
دکتر علی اکبر پیر محمدی
 http://www.znu.ac.ir/members/pirmohammadi-aliakbar
24/07/1385  تا  06/12/1391
دکتر سیامک خادمی
 http://www.znu.ac.ir/members/khademi-siamak
31/05/1383 تا 24/07/1385
دکتر عبدالحسین پری زنگنه
 http://www.znu.ac.ir/members/zanganeh-hossein
22/02/1378 تا 31/05/1383
دکتر سعد اله نصیری قیداری
 nasiri@iasbs.ac.ir , nasiri@znu.ac.ir , nasiri@mps.mpg.de
01/06/1375 تا 22/02/1378
دکتر جعفر ملکی زنجانی
 http://www.znu.ac.ir/members/malaki-jafar
26/08/1371  تا  01/06/1375 
دکتر جعفر محمدی
 jaf_mohammadi@znu.ac.ir
13/04/1369  تا 26/08/1371
دکتر احمد قیدی
 https://www.znu.ac.ir/members/gheidi-ahmad
10/02/1369  تا 13/04/1369
دکتر حسن پاک نیت
 pakniyat@shirazu.ac.ir
19/05/1367 تا 10/02/1369
دکتر علی اکبر سودی
 http://www.znu.ac.ir/members/soudi_ali
14/02/1363 تا 19/05/1367
دکتر محمدرضا خراسانی 1362تا 1363
دکتر جواد ذبیحیان
 j.zabihian@znu.ac.ir
16/01/1361   تا 28/08/1362
دکتر بهزاد لک پور 01/04/1357  تا 16/01/1361

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-