راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن معاونت آموزشی    
آدرس پستی: دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، معاونت آموزشی، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283232    
معاون آموزش

رسولی - عباس
2335
مسئول دفتر معاونت

محمودی - جواد
2335
واحد امور هیأت علمی            
کارشناس هیأت ممیزه

قزلباش - نازیلا
2598
مدیر آموزش

آقامحمدی - علی
2335
معاون مدیر آموزش

سلیمانی فرد - حسن
soleymani[at]znu.ac.ir
2740
اداره دانش آموختگان            
سرپرست اداره دانش آموختگان و امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشکده علوم در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی

منتخبی - مهدی
2729
امور مربوط به فراغت از تحصیل در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی مربوط به گروه های آموزشی عمران، مکانیک، معدن و کامپیوتر

عبدی - فریبا
2597
امور مربوط به فراغت از تحصیل در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی مربوط به گروه های آموزشی معماری، برق، عمران، نقشه برداری و مهندسی مواد، مهندسی شیمی و نقاشی

نوری - محمود
2293
امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشکده کشاورزی در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی

شامی - محمدرضا
2743
امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشکده علوم انسانی در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی

حمزه لو - زینب
2671
اداره خدمات آموزشی            
سرپرست اداره

بهرامی - فاطمه
2605
کارشناس

قاسمی - فضل اله
2376
کارشناس

تنها - فرحناز
2728
اداره حین تحصیل            
مسئول واحد رایانه و حین تحصیل كارشناس دانشكده مهندسي و علوم(مقطع کارشناسی )

بازرگان - مریم
2695
کارشناس دانشکده كشاورزي و علوم انسانی (مقطع کارشناسی )

مسعودی - فاطمه
2596
واحد نظام وظیفه            
کارشناس

کمالی - علی
2798
دبیرخانه            
کارشناس دبیرخانه

کریمی - اعظم
2282
کارشناس دبیرخانه

احمدی - نسرین
2736
بایگانی            
بایگانی آموزش

طاهری - سیدجعفر
2296
بایگانی آموزش

احمدی - جمال
2312
مدیر تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان

توکلی - افشین
2280
سرپرست اداره خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی

مرسلی - مریم
2507
کارشناس تحصیلات تکمیلی

نهالی - منیژه
2735
کارشناس گروه استعدادهای درخشان

محمدی - محمدعلی
2533
رئیس برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاه

صفری - حسین
safari[at]znu.ac.ir
4774
کارشناس برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاه

هاشمی - زهرا
zhashemi[at]znu.ac.ir
4773
مسئول مرکز اموزش های آزاد و مجازی

صمیمی فرد - رضا
samimifard[at]znu.ac.ir
2731


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-