بروزرسانی: 13-9-1401
معرفی معاونت

حوزه معاونت آموزشي وظيفه اصلي اجراي برنامه هاي آموزشي دانشگاه را در مقاطع مختلف تحصيلي بر عهده دارد. اهم وظايف اين حوزه را مي‌توان به شرح ذيل بيان كرد:

1. اداره كليه امور آموزشي دانشگاه .
2. مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي با كمك مسئولان ذيربط.
3. نظارت بر اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي از طريق دفتر نظارت و سنجش دانشگاه .
4. تدوين و پيشنهاد اصول اجرايي امور آموزش.
5. نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي وابسته .
6. تنظيم دستور جلسات شوراي آموزشي دانشگاه .
7. برنامه ريزي امور آموزشي با همكاري واحدهاي ذيربط .
8. نظارت بر حسن اجراي برنامه و فعاليت هاي آموزشي هر دانشكده و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به هيأت رئيسه .
9. ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و انعكاس آن به رياست دانشگاه و اعلام نتيجه ارزيابي به اعضاي هيأت علمي .
10. همكاري با معاونت تحصيلات تكميلي در امور دوره‌هاي تحصيلات تكميلي .
11. اجراي دوره‌هاي كوتاه مدت آموزشي .

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-