بروزرسانی: 26-10-1401
دانشکده علوم گروه زیست شناسی

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
زیست شناسی  زیست شناسی  12-14-03-01
زیست شناسی سلولی و ملکولی 12-14-03-02
زیست شناسی گیاهی  12-14-03-03
زیست شناسی جانوری 12-14-03-04
زیست شناسی سلولی و ملکولی(1400 به بعد ) 12-14-03-05
زیست شناسی گیاهی (1400 به بعد ) 12-14-03-06
زیست شناسی جانوری(1400 به بعد ) 12-14-03-07
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
بيوشيمي 12-14-04-10
بیوشیمی (1400 به بعد ) 12-14-04-13
زيست شناسي گياهي (سه گرایش) 12-14-04-11
زيست شناسي جانوري (سه گرایش ) 12-14-04-12

بازدید امروز: 5


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-