قوانین، آئین نامه ها و فرم ها - معاونت آموزشی

نظامنامه اخلاق آموزشی
 
آئین نامه ها (مقاطع)
 
مدیریت امور آموزشی
 
مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان
دستور العمل ها و آئین نامه های تحصیلات تکمیلی
 • تعهد اصالت اثر
 • هزینه های فرصت مطالعاتی و تحقیقات کوتاه مدت
 • شیوه نامه برگزاری ارزیابی جامع
 • نحوه دفاع از رساله دکتری
 • آئین نامه دکتری دانشجویان ورودی سال 1395 و بعد از آن
 • آئین نامه کارشناسی ارشد سال 94 - شامل دانشجویان ورودی 94 و به بعد
 • دستورالعمل تهیه و تدوین پایان نامه
 • دستورالعمل آئین نامه کارشناسی ارشد سال 94 - شامل دانشجویان ورودی 94 و به بعد
 • آئین نامه دوره کارشناسی ارشد - شامل دانشجویان ماقبل ورودی 94
 • راهنماي پژوهشي دانشجويان دکترا در حوزه تحصيلات تكميلي - به انضمام فرمهاي مندرج در رساله و فرمهاي پژوهشي
 • آئین نامه دکتری دانشجویان ورودی سال 1394و قبل از آن
 • شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل ، خارج از کشور بهمراه ضمائم
 • دستور العمل شیوه نامه
 • فرم لغو تعهد فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل یا خارج کشور با استفاده از چاپ مقالات علمی پژوهشی
 • پيوست شماره ١
 • پيوست شماره 2
 • شیوه نامه
 • شیوه نامه مصوب دانشگاه زنجان
 • راهنمایی تایید بسندگی زبان خارجی توسط استاد راهنما
 • شیوه نامه ابلاغی وزارت علوم
 • فرصت مطالعاتی جدید 1402
 •  
  گروه برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاه
   
  آموزش آزاد و مجازی
   
  واحد امور هیأت علمی
   


  ارتباط با معاونت آموزشی

  به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

  -