بروزرسانی: 26-10-1401
دانسکده مهندسی گروه معماری

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
مهندسی معماری مهندسی معماری 14-12-03-01
مهندسی معماری(سال اجرا 1400 به بعد) 14-12-03-02
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
مهندسي معماري 14-12-04-10
مهندسي معماري(سال اجرا 97 به بعد )  14-12-04-11
مهندسي معماري گرایش پایدار (سال اجرا از 1400 به بعد )  14-12-04-12

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-