بروزرسانی: 26-10-1401
دانشکده کشاورزی گروه گیاهپزشکی

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
گیاهپزشکی گیاهپزشکی(ماقبل 96) 11-15-03-01
گیاهپزشکی(96 به بعد ) 11-15-03-02
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
بيماري شناسي گياهي 11-15-04-10
حشره شناسي كشاورزي 11-15-04-11
رشته (مقطع دکتری) کد 
بيماري شناسي گياهي (در چهار گرایش ) 11-15-05-30
بيماري شناسي گياهي 11-15-05-32

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-